Disclaimer

De voorwaarden van dez disclaimer zijn van toepassing op www.studiomatahari.be. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

definities

De verkoper is:
ASM BVBA
Lange Vesting 16
8200 Brugge
België

BE 0635.880.134

email: info@studiomatahari.Be

De koper is:
Elke persoon/rechtspersoon die een aankoop of betaling van het aanbod van Studio Matahari verricht.

gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel ASM BVBA met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ASM BVBA niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ASM BVBA garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Studio Matahari via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Studio Matahari wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

informatie van derden, producten en diensten

Wanneer ASM BVBA links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ASM BVBA worden aanbevolen. ASM BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ASM BVBA niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

informatie gebruiken

ASM BVBA behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ASM BVBA of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

privacystatement

Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

U kunt besluiten uw persoonlijke gegevens in te voeren via een van de formulieren op deze website. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor hetgeen u heeft aangevraagd. Dan wel u te voorzien van de informatie waar u om heeft gevraagd. En om u te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

wijzigingen

ASM BVBA behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Zoals de website kan ook het lessenrooster ten allen tijde veranderen.

terugbetalingspolitiek

Van zodra iets aangekocht wordt  zoals een cadeaubon, 10- beurtenkaart, abonnement of losse les, kan deze niet worden verwisseld noch terugbetaald worden. De aankoop zal in geen enkele omstandigheid kunnen leiden tot terugbetaling. De aankoop van bovenstaande opsomming is 1 jaar geldig vanaf de 1e dag gebruik.

verantwoordelijkheid

ASM BVBA wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor elk ongeluk of elke schade die zich voordoet op het domein van Studio Matahari, veroorzaakt door een onzorgvuldig gedrag of een gebrek aan voorzichtigheid van de klant.

toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website, aankoop of deze disclaimer zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge zijn bevoegd. 

In geval van betwisting zal een gedrukte versie van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en van elke bijhorende vermelding die afgeleverd is in elektronische vorm, aanvaard worden in elke juridische, extra-juridische of administratieve procedure.